Notify Message
Mumble and TeamSpeak Server Hosting
Lista gildii
Lista gildii aktualizowana w miarę możliwości


m - main - postać główna = żywy gracz ;)
a - alt - postać dodatkowa